úterý 26. ledna 2010

Postřehy z Mezinárodní konference Nové školy 2007 - Komunitní školy v USA – Jane Quinn – The Childern´s Aid Society

· v USA cca 100 000 státních škol, není spočítáno, kolik z nich je komunitních
· školy podporuje místní správa pro státní školy – úloha ministerstva školství je podpůrná, nediktuje jim kurikulum – demokratizace v praxi
· v USA cca 25% rodičů dává své děti do státních škol, dále jsou školy soukromé a církevní
· místní komunita je zapojena do života školy – důležité je partnerství mezi školou a místními občany, kteří mohou obohatit činnosti školy, dochází k integraci doplňkové podpory a služeb do ústředního vyučovacího programu
· v USA existuje několik modelů komunitních škol => snaha a úsilí o spolupráci
· projekty jsou spřátelené, nejsou konkurenční
· společným cílem je, abychom oslovili politiky
· máme k dispozici výzkum, který podporuje rozvoj komunitního vzdělávání
· lobujeme za komunitní školy a musíme zdůraznit, že vycházíme z důkladného průzkumu, je to důležité pro praxi
· způsob, jak by měla integrace postupovat, má určité společné body, ale každá škola má svůj přístup
· ve školách pracujeme o víkendech i o prázdninách => otevřená komunitní škola je obohacením programu – spousta dětí využívá prázdniny k tomu, aby dobrovolně pracovaly na svém školním prospěchu
· rodiče jsou partnery svých dětí => pomáhají jim získat vzdělání
· otevíráme školu rodičům, kteří nemluví anglicky – pomáháme jim naučit se tuto řeč
· zaměřujeme práci s rodiči i na zvyšování jejich kvalifikace
· poskytujeme podporu v oblasti zdravotnické a sociální, v oblasti zubní péče a duševního zdraví, pomáháme odstraňovat různé překážky
· komunitní školy zaměstnávají členy komunity, aby pracovali na určitých vzdělávacích programech
· zkušenosti se zaváděním komunitních škol ve středním školství nejsou rozsáhlé, ale pracujeme na nich
· zkoumáme výsledky komunitního vzdělávání (Joy Dryfoos – obecná analýza všech výzkumných studií ke komunitnímu vzdělávání v USA), shrnutí a zhodnocení výsledků komunitního vzdělávání
· máme k dispozici 49 studií – některé body jsou velmi kladně hodnoceny, prokázaly jednoznačné zlepšení vzdělávání dětí na komunitních školách
· práce s výsledky komunitních škol je pro nás velmi důležitá, pracujeme s nimi – dokumentujeme výsledky a zjištěné chyby se snažíme napravovat => spojení teorie a praxe, koalice v různých oblastech, interdisciplinární přístup
· komunitní vzdělávání je podporováno nadacemi, státními i regionálními organizacemi
· neustále pracujeme na výměně zkušeností, snažíme se ovlivňovat politiky
· do činnosti komunitní školy zapojujeme představitele sociálních a zdravotních služeb a rodiče
· snažíme se, aby každodenní program školy korespondoval se životem komunity
· zapojujememe komunální politiky, mluvíme o tom, kolik to stojí a jak si zajistit financování
· v projektu „Komunitní centra 21. století“ dotace 1 miliardy dolarů na podporu mimoškolních činností
· máme svého člověka v kongresu – Steny Hoyer podporuje komunitní školy i komunitní vzdělávání v USA, zasadil se o novou legislativu (snaha získat finance pro ředitele škol)
· komunitní školy jsou zakotveny do federální legislativy (žádné dítě nesmí zůstat pozadu)
· vzděláváme ředitele škol a koordinátory, aby byli nakloněni myšlence komunitní školy a jejímu prosazování, v této oblasti pracujeme se správo škol, rozšiřujeme technickou pomoc, pořádáme konference, abychom podpořili předávání zkušeností na širší bázi – můžeme se od sebe vzájemně hodně naučit
· komunitní školy jsou strategií rozvoje školní reformy komunitní školy jsou v USA již v šesté generaci (studie Rogers), i když se nestaly součástí infrastruktury, protože se dříve nevěnovaly školním programům

Zdroj: Záznamy z konference, zpracovala Bc. Hana Knapová
Odkazy:
http://www.communityschools.org/
http://www.childrensaidsociety.org/
http://www.americanprogress.org/issues/2009/10/pdf/community_schools.pdf
http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=8&section=3&sub=3 - článek v češtině

Žádné komentáře:

Okomentovat