čtvrtek 4. září 2014

5. ročník česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014 už 5. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá "Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha".

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách môžu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Priebeh česko-slovenského projektu
Základné školy a osemročné gymnáziá, ktoré sa chcú zúčastniť česko-slovenského projektu, vyplnia elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice:

http://spgk.sk/?5-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-skoly-prihlaska

V prípade, že si slovenská škola dohodla výmenu záložiek s konkrétnou českou školou, uvedie jej názov a sídlo školy v elektronickej prihláške v časti Poznámka.

Prihlášky sa prijímajú do 25. září 2014.

Na základe prihlášok budú z českých a slovenských škôl vytvorené dvojice podľa druhu a typu školy a počtu prihlásených žiakov. Následne bude školám do 1. října 2014 zaslaná kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy z druhej republiky. Vzájomné zasielanie záložiek a ďalšie prípadne kontakty budú len v pôsobnosti zúčastnených škôl.

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Česko-slovenský projekt bude ukončený 31. října 2014. Následne Slovenská pedagogická knižnica vyzve slovenské partnerské školy k zaslaniu informácií o priebehu celého česko-slovenského projektu a pripojení fotografií najkrajších záložiek. Záverečné vyhodnotenie česko-slovenského projektu bude zverejnené 30. listopadu 2014 na  webových sídlach oboch spoluorganizujúcich inštitúcií.

 Kontaktná osoba

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

Převzato z webu Slovenské pedagogické knižnice.

čtvrtek 13. února 2014

1. březen - Mezinárodní den komunitních škol

Mezinárodní síť komunitních škol, vedená The International centre of excellence for community schools (Coventry,UK) nabízí školám všech stupňů i dalším organizacím možnost zapojit se do oslav Mezinárodního dne komunitních škol, který připadá na 1. března. 

Koordinátorem Mezinárodního dne komunitních škol je Komunitní centrum v Krasnojarsku (Rusko), které pro letošní rok zvolilo  téma "Komunitní školy - živě přes Skype". Cílem je pomocí tohoto moderního komunikačního nástroje vytvořit partnerství a zasíťovat komunitní školy v různých zemích, aby měly lepší vzájemnou představu o tom, jak fungují školy v zahraničí a zažít s nimi příjemný den. 

Pro zapojení se do oslav Mezinárodního dne komunitních škol vyplňte jednoduchou přihlášku (je uvedena na konci tohoto textu), ve které uvedete název vaší školy, jazyk, ve kterém chcete s partnerskou školou komunikovat (na výběr je angličtina a ruština - můžete vybrat i obě možnosti zároveň), kontaktní mail vaší školy, vaše jméno na Skype a jména a emailové adresy 2 kontaktních osob. Asi není třeba zdůrazňovat, že pro zapojení se do tohoto záměru postačí mít alespoň jeden počítač s funkčním Skype. 

Takto vyplněné přihlášky pošlete do 15. února na adresu komunitniskoly@email.cz. Všechny přihlášky za Českou republiku budou v jednom balíku zaslány Komunitnímu centru v Krasnojarsku, coby mezinárodnímu koordinátorovi. Ten vám vybere vhodnou partnerskou školu pro oslavu Mezinárodního dne a nejpozději do 25. února vám pošle její kontaktní údaje. Jakou formu spolupráce a či jaké akce k Mezinárodnímu dni s tímto partnerem připravíte je čistě na vás. Můžete udělat komentovanou prohlídku školy, připravit vystoupení žáků anebo si jen popovídat se školou na druhé straně světa.

Věřím, že se mezi vámi najde dostatek škol, kterou mohou v mezinárodním měřítku ukázat výstupy své práce a zároveň navázat zajímavou spolupráci, která se samozřejmě může do budoucna vyvíjet v mnoha směrech. 


Přihláška

School Name


Country
Choose the language of communicationEnglish

Russian
Contact email address
Skype details
People in charge of contacting and Skyping

1.Name and Surname:
Position:
Email address:2. .Name and Surname:
Position:
Email address: