čtvrtek 22. března 2012

In memoriam - Joy Dryfoosová - zakladatelka Koalice komunitních škol v USA

Minulý týden zemřela Joy Dryfoosová, která patřila k zakladatelům a vůdčím osobnostem Koalice komunitních škol. Jako málokdo jiný zasloužila se o oživení hnutí komunitních škol ve Spojených státech a ve světě.
Byla spisovatelkou, lektorkou, politickou analytičkou. Především však byla nezávislou výzkumnicí, která se snažila veřejnosti pomoci v pochopení situace mladých lidí, kteří žijí s určitým handicapem, většinou sociálně, ale nejen takto podmíněným. Nespokojovala se s pouhým vědeckým zkoumáním těchto témat, ale snažila se lidi přimět k činům, které mohou reálně změnit a zkvalitnit život mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením.
Joy Dryfoosová získala titul B.A. v oblasti Sociologie na Antioch College v roce 1951 a titul M.A. získala v oboru Urbanistické sociologie na Sarah Lawrence College v roce1966. V roce 1968 získala zaměstnání v Americké federaci pro plánované rodičovství a v letech 1969 – 1981 byla ředitelkou výzkumu a plánování v Alan Guttmacher Institute.
Martin Blank, prezident Institutu pro leadership ve vzdělávání a ředitel Koalice komunitních škol si vzpomíná na první setkání s Joy takto:“ Potkal jsem ji před 20 lety v rámci rozvoje projektu „Together we can Guide“. Zúčastnila se naší poslední studijního panelové diskuse a kladla důraz na jednoduchost a jasnost v našem úsilí popsat jak musí vzdělávání a sociální služby vzájemně kooperovat. Chtěla dosáhnout toho, aby zúčastnění lidé měli jasnou představu o tom, co je třeba udělat.“

O to usilovala Joy také ve své první knize věnované komunitním školám, nazvané Full-Service Schools: A Revolution in Health and Social Services for Children, Youth, and Families, pomáhající lidem nahlédnout potenciál změn, které by mohly proběhnou na školách a v systému sociálních služeb tak, aby pomohly všem dětem.
A ve své knize Inside Full Service Community School, napsané v roce 2002 ve spolupráci se Sue Maguireovou, ředitelkou základní školy, udělala další krok, když využila zkušenosti Sue a vytvořila „cestovní mapu“ toho, jak je možné postupovat.
Poté se stala zakládající partnerkou Koalice komunitních škol. V této síti spojujících organizace se zaměřením na rozvoj komunitních škol působila od počátku jako samostatná osoba, sjednocující partner, který po mnoho let naplňoval svou roli tím, že organizovala, rozvíjela a sjednocovala vizi celé Koalice a také ji neustále podněcovala k aktivitě na poli rozvoje hnutí komunitních škol.

Její expertní posudky a analýzy byly vyhledávány nadacemi, školami, univerzitami a samozřejmě Koalicí komunitních škol. Byla propagátorkou myšlenky "školy kompletních služeb" (full service school), které Carnegie Corporation ve své výroční zprávě za rok 1999 definovala jako školy „nabízející soubor vzdělávacích, sociálních a relaxačních služeb studentům celý den, o víkendech a během letních prázdnin“. Zpráva také vyzdvihuje práci Joy Dryfoosové, když říká, že „přispěla rozvoji národního zájmu“ o dění na školách.
A byla to právě Joy, která přivedla odboráře z Americké federace učitelů jako partnera do Koalice komunitních škol, přičemž dnes tato organizace představuje jeden z nejdůležitějších zdrojů v hnutí komunitních škol.

V ČR bohužel Joy Dryfoosová osobně nevystupovala, nicméně na mezinárodní konferenci o komunitních školách, uspořádané v roce 2007 Novou školou, o.p.s. v Unhošti jsme mohli slyšet její blízkou spolupracovnici Jane Quinnovou z The Childern´s Aid Society, která ve svém příspěvku zmínila přínos Joy pro shrnutí a zhodnocení výsledků komunitního vzdělávání, skrze vytvoření obecné analýzy všech výzkumných studií ke komunitnímu vzdělávání v USA. Společně napsaly knihy Komunitní školy v akci: Poučení z deseti let praxe a Komunitní školy – Strategie pro propojení rozvoje mládeže s reformou školství.

Jak opět dodává Martin Blank: „ Každý z nás, spojený s myšlenkou komunitní školy, cítí ztrátu Joy Dryfoosové. V našem oboru bude navždy velikánem a já vždycky uslyším její hlas, jak se mě ptá…..Jak to jde? Nemohli bychom udělat víc?“

Více o Joy Dryfoosové a jejím díle se můžete dočíst zde, na internetovém magazínu Carnegie Corporation, který pravidelně zvěřejňuje biografické portréty nejvýznamějších spolupracovníků. Existuje také audio záznam z rozhovoru, ve kterém Joy hovoří o komunitních školách.

Knihy Joy Dryfoosové:

Teenage Pregnancy: The Problem That Hasn't Gone Away (1981); Adolescents at Risk (1990); Full Service Schools (1994); Safe Passage: Making It Through Adolescence In a Risky Society (1998), Inside Full Service Community School (2002), Community Schools in Action: Lessons from a Decade of Practice (2005), Community Schools: A Strategy for Integrating Youth Development and School Reform (2005).