středa 31. srpna 2011

Česká republika na Mezinárodní konferenci "Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme"

Mezinárodní konference "Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme" se uskutečnila pod vedením ukrajinské Step by Step Foundation ve dnech 14. - 15. června 2011 v Kyjevě na Ukrajině, za podpory Charles Stewart Mott Foundation a programu Východ - Východ: Partnerství bez hranic mezinárodní nadace Renaissance Foundation.

Konference byla vyvrcholením 2letého projektu Ověření standardů kvality komunitní školy. Hlavním cílem bylo vytvoření fóra pro diskusi o osvědčených postupech v rozvoji kvality komunitních škol v zemích východní, střední a západní Evropy a Asii a také posílení pravomoci národních nevládních organizací v oblasti podpory komunity a školních programů, jak ve svých zemích, tak i mezinárodně.

K účasti na konferenci byli z každé zapojené země projektu vyzváni 3 zástupci, kteří jsou příkladem dobré praxe konceptu komunitní školy, případně určitého jejího aspektu (např. inkluze). Mezi přednášejícími a vystupujícími tak šlo najít takové osobnosti, jakými jsou Dougles S. McCall, výkoný ředitel mezinárodní sítě Zdravých škol, působící při UNESCO anebo Chris Jones, ředitelka Mezinárodního centra excelence komunitních škol. Za Českou republiky byli pozváni Mgr. Jiří Beran, ředitel ZŠ Višňové, Ing. Karel Čada ze společnosti Nová škola, o.p.s. a Mgr. Marek Lauermann ze Sdružení konzultantů rozvoje organizací, který je také národním koordinátorem implementace Standardů kvality komunitní školy v ČR.

Program konference zahrnoval různé činnosti: plenární zasedání, paralelní jednání, prezentace, diskuse, workshopy a výstavu o činnosti komunitních škol a nevládních organizací působících v oblasti rozvoje komunitních škol. Tyto různé formáty činnosti vycházely z předpokladu, že představují nejefektivnější způsob výměny informací a získávání nových poznatků. Hlavními tématy souběžně běžících workshopů byly Leadership, Partnerství a Dobrovolnictví. Workshopy byly provedeny na následující témata: sociální začlenění (inkluze), dobrovolnické činnosti, analýza potřeb komunity, sběr informací, mapování komunity , analýza zainteresovaných skupin (tzv. stakeholders)- koho pozvat, jak zpracovat sebehodnocení, jak komunita ve školní praxi napomáhá učení dětí. Všechna tato témata odrážejí hlavní aspekty mezinárodních standardů kvality komunitních škol.

Jak už bylo naznačeno, tak cíle konference byly následující:
  • vytvořit fórum pro výměnu zkušeností, osvědčených postupů, zkušeností a modelů vývoje při realizaci konceptu komunitní školy;
  • prezentovat a diskutovat o mechanismy a strategie používané v zemích východní, střední a západní Evropy a Asii v rámci rozvoje kvality komunitních škol;
  • představit stávající mezinárodní standardy kvality komunitních škol jako nástroj sebehodnocení a výsledky jeho testování na 80 školách v 8 zemích;
  • prezentovat výsledky mezinárodního výzkumu o vlivu mezinárodních standardů na kvalitu a rozvoj komunitních škol v 8 zemích;
  • prezentovat komunitní plány rozvoje školy v oblasti zlepšování kvality v jednotlivých zemích a ukázat funkční modely komunitní školy;
  • posílit vazby mezi iniciativami v různých zemích, v zájmu posílení spolupráce;
  • vytvořit plány pro další rozvoj komunitních škol a jejich podporu v zúčastněných zemích;
  • poskytnout prostor k výměně osvědčených postupů komunitních škol a posílení jejich vlivu na rozvoj komunity;
  • rozšířit stávající vnitrostátní a mezinárodní spolupráci v komunitních školách;
  • posílit a rozšířit mezinárodní sítě komunitních škol.

Velkého ohlasu se dostalo prezentaci ZŠ Višňové na téma Leadershipu, neboť vyvolala rozsáhlou diskusi o klíčové roli vedení školy v procesu budování a rozvoje komunitní školy. Velmi zajímavé a inspirativní postřehy  přinesl worskhop zaměřený na Dobrovolnictví, kde zejména příklady z malých ukrajinských venkovských škol byly velmi podnětné vzhkedem hledání možností a příležitostí rozvoje dobrovolnictví na školách. Jednotlivé prezentace najdete na webových stránkách konference.

Konference byla jedinečnou příležitostí k porovnání a výměně zkušeností mezi různými typy a modely komunitních škol, které všechny spojuje společná myšlenka a sice překonávání překážek a handicapů ve vzdělávání. Proto je dobře, že vzájemná výměna zkušeností a mezinárodní spolupráce bude pokračovat a dále se rozvíjet, neboť jedním z důležitých výstupů konference bylo vytvoření mezinárodní akční skupiny při Mezinárodním centru excelence komunitních škol (ICECS).pondělí 15. srpna 2011

Hugo Meisl aneb vynález moderního fotbalu

V červenci vyšel český překlad životopisu Hugo Meisla, jedné z nejvýznamějších osobností světového fotbalu, trenéra a tvůrce slavného wunderteamu, fotbalového funkcionáře a diplomata, jehož zásluhou se začaly systematicky hrát mezinárodní fotbalové poháry mj. i předchůdce dnešní Ligy mistrů. Je škoda, že i když je jeho jméno v německy mluvících zemích pojmem, tak v jeho rodných Čechách o něm máme jen malé povědomí.

Hugo Meisl se narodil 16. listopadu 1881 v Malešově, asi sedm kilometrů od malebného středověkého hornického města Kutné Hory. Jeho vnuci, historikové Andreas a Wolfgang Haferovi, vykreslují fascinující portrét Hugo Meisla založený na důkladných rešerších. Kniha popisuje velkou epochu fotbalu stejně napínavě jako člověka Hugo Meisla, jenž žil celým srdcem pro svůj sport a musel přitom bojovat proti četným i antisemitským předsudkům. Ne náhodou byl jeho pohřeb v roce 1937 v tehdy již téměř nacistické Vídni událostí prvořadého významu.

Hugo Meisl byl FIFA vyhlášen jedním z 10 nejlepších trenérů historie, byl uveden do Síně slávy FIFA a také Síně nejvýznamějších židovských sportovců. V době konání fotbalového ME v Rakousku v roce 2008 bylo jeho jméno mnohokráte připomínáno. V roce 2007 byla kniha Hugo Meisl aneb vynález moderního fotbalu navržena na Německou Sportovní knihu roku. Teď si ji můžeme přečíst i my a jsem přesvědčen, že v ní nalezne mnoho inspirace nejen učitel sportu, ale také historie a společenských věd. Neměla by proto chybět v knihovně žádné školy, která chce mapovat a pokrývat dosud tmavá místa naši historie. Prozatím je k zakoupení na portále internetového knihkupectví Silvarium. Přeji Vám příjemné čtení.