čtvrtek 13. února 2014

1. březen - Mezinárodní den komunitních škol

Mezinárodní síť komunitních škol, vedená The International centre of excellence for community schools (Coventry,UK) nabízí školám všech stupňů i dalším organizacím možnost zapojit se do oslav Mezinárodního dne komunitních škol, který připadá na 1. března. 

Koordinátorem Mezinárodního dne komunitních škol je Komunitní centrum v Krasnojarsku (Rusko), které pro letošní rok zvolilo  téma "Komunitní školy - živě přes Skype". Cílem je pomocí tohoto moderního komunikačního nástroje vytvořit partnerství a zasíťovat komunitní školy v různých zemích, aby měly lepší vzájemnou představu o tom, jak fungují školy v zahraničí a zažít s nimi příjemný den. 

Pro zapojení se do oslav Mezinárodního dne komunitních škol vyplňte jednoduchou přihlášku (je uvedena na konci tohoto textu), ve které uvedete název vaší školy, jazyk, ve kterém chcete s partnerskou školou komunikovat (na výběr je angličtina a ruština - můžete vybrat i obě možnosti zároveň), kontaktní mail vaší školy, vaše jméno na Skype a jména a emailové adresy 2 kontaktních osob. Asi není třeba zdůrazňovat, že pro zapojení se do tohoto záměru postačí mít alespoň jeden počítač s funkčním Skype. 

Takto vyplněné přihlášky pošlete do 15. února na adresu komunitniskoly@email.cz. Všechny přihlášky za Českou republiku budou v jednom balíku zaslány Komunitnímu centru v Krasnojarsku, coby mezinárodnímu koordinátorovi. Ten vám vybere vhodnou partnerskou školu pro oslavu Mezinárodního dne a nejpozději do 25. února vám pošle její kontaktní údaje. Jakou formu spolupráce a či jaké akce k Mezinárodnímu dni s tímto partnerem připravíte je čistě na vás. Můžete udělat komentovanou prohlídku školy, připravit vystoupení žáků anebo si jen popovídat se školou na druhé straně světa.

Věřím, že se mezi vámi najde dostatek škol, kterou mohou v mezinárodním měřítku ukázat výstupy své práce a zároveň navázat zajímavou spolupráci, která se samozřejmě může do budoucna vyvíjet v mnoha směrech. 


Přihláška

School Name


Country
Choose the language of communicationEnglish

Russian
Contact email address
Skype details
People in charge of contacting and Skyping

1.Name and Surname:
Position:
Email address:2. .Name and Surname:
Position:
Email address: