středa 23. května 2012

Národní fórum Koalice pro komunitní školy 2012


Americká Koalice pro komunitní školy uspořádala společně s mnoha svými partnery doposud vůbec největší Národní fórum. Více než 1400 účastníků zavítalo ve dnech 9. až 12. května 2012 do San Francisca, aby představili své strategie, naučili se něco od ostatních a sdíleli společnou vizi komunitních škol.

Tématem této národní konference bylo Zvyšování úrovně partnerství školy a komunity: Strategie komunitní školy, která vycházela z nového, stejně nazvaného metodického průvodce. Ten na základě ověřěných prací a řady výzkumů popisuje co, proč a jak rozvíjet v rámci šíření systému rozvoje komunitních škol.

Energie a entuziasmus učit se a budovat komunitní školy byla přímo hmatatelná. Kromě více než 100 skvělých workshopů vedených praktiky a vůdčími osobnostmi školního vzdělávání, si mohli účastníci vyslechnout poutavé prezentace předních odborníků na rannou péči a rovné příležitosti, místních i federálních politiků a superintendantů (pozn. úředníků v roli školních dohlížitelů).

Během závěrečného setkání hovořila viceprezidentka Americké federace učitelů (AFT) Francine Lawrence o důležitosti komunitních škol pro vytváření nezbytných podmínek pro učitele a pro studenty. Ve svém pravidelném komentáři v New York Times a v Huffington Post myšlenku komnitních škol zaníceně a zasvěceně propagovala prezidentka AFT Randi Weingartenová.

Další Národní fórum Koalice pro komunitní školy se uskuteční v roce 2014. Prezentace, fotografie a další dokumenty z letošního ročníku si můžete zdarma prohlédnout a stáhnout na adrese http://www.communityschools.org//2012nationalforum.aspx.