neděle 18. září 2011

Když ministr říká .....

"Existuje soubor nejzákladnějších věcí, které potřebujeme splnit, ...... sociální a emocionální potřeby studentů ... čím více otevřeme naše školní budovy komunitě, tím více budeme spolupracovat, a to nejen s našimi dětmi, ale rodinami, tím více vytvoříme prostředí, kde děti mohou v maximální možné míře dosáhnout svého vzdělávacího potenciálu." Arne Duncan, ministr školství USA

Výsledky napříč Spojenými státy ukazují, že pokud se školy staly centry komunity, zvyšuje se výkona  prospěch studnetů. Například, ještě jako nejvyšší představitel chicagských  veřejných škol, kladl ministr (státní tajemník - pozn. aut.) Duncan  v Iniciativě tamních komunitních škol důraz na to, aby pracovaly na stálém zmenšování rozdílu ve výkonnech žáků. Po 5 let narostl počet studentů komunitních škol, kteří splnili anebo překročili státní standardy v matematice o více než 23% výše oproti ostatním srovnatelným veřejným školám, a ve čtení dokonce o více než 66%.

Zákonná norma zvaná "Diploma act" vychází z výše uvedených a dalších úspěšných modelů, aby podpořila a umožnila společné sdílení přístupu ke vzdělání skrze integrování služeb, zapojování rodin a veřejnosti. V konečném důsledku to přinese společnou zodpovědnost za realizované změny a zlepšení výsledků dětí a mladých lidí.

Více o Diploma act najdete zde.