neděle 31. ledna 2010

Komunitní školy - zapojení rodičů a rodin

Následující článek je překladem části textu Martina Blanka, ředitele americké organizace Coalition for community schools (Koalice pro komunitní školy).

Přijďte do komunitní školy a okamžitě poznáte, že je to zvláštní místo. To proto, že je to víc než jen škola, jak jsme o ní zvyklí uvažovat – je to také sada záměrně vytvářených partnerství, poskytující podporu a příležitosti, které jsou důležité pro studenty, rodiny a okolní komunitu. Partneři v komunitě mohou zahrnovat agentury poskytující zdravotní a sociální služby, skupiny na podporu rodiny, instituce vyššího vzdělávání, organizace na rozvoj mládeže, státní správu, komunitní skupiny a další – ale všichni sledují společný cíl: vytvořit nezbytné podmínky pro to, aby se všechny děti mohly učit co nejlépe.

Komunitní školy jsou otevřené po celý den, každý den, o večerech a víkendech, v létě. Jsou to centra obce, která posilují rodiny a komunity tak, aby mohly co nejúčinněji přispět ke vzdělávání studentů a jejich rozvoji. Komunitní školy staví učení směrem k podmínkám, úkolům a výzvám komunity a snaží se využívat reálné zážitky studentů k vytvoření stimulujícího učebního prostředí.

V naší nedávné zprávě „Making the Difference: Research and Practice in Community Schools“ ukazuje Koalice pro komunitní školy pozitivní dopad komunitních škol na studenty, rodiny, školy a komunity. Je zde uvedeno pět podmínek pro vzdělávání, které se komunitní školy snaží naplnit:

• Škola má silné jádro vzdělávacího programu, naplňovaného kvalifikovanými učiteli.

• Studenti jsou motivovaní a zapojení do procesu učení se.

• Základní fyzické, mentální, emocionální a zdravotní potřeby studentů a rodiny jsou jasně určeny.

• Je zde vzájemný respekt a efektivní spolupráce s rodiči a rodiny.

• Pozitivní zapojení komunity posiluje bezpečné, podporující školní klima.

Uvědomělé partnerství zaměřené na zapojení rodiny a studentů je jádrem přístupu komunitních škol. Tento integrovaný přístup k výuce se dobře vyrovnává s národními „PTA“ (Parent - Teacher Association) hodnotami integrity, inkluze, respektu, závazků, tvorby komunity, a odpovědnosti. Vytváří také vzájemné vztahy mezi školami, rodinami a partnerskými organizacemi, takže tyto vazby mají přímý vliv na učení žáků a studentů.

Zdroj: Olga Heifets and Martin Blank: Community schools Engaging Parents and Families, in: Our children, Tha National PTA Magazine, Volume 29 Number 4, January/February 2004, http://www.communityschools.org/images/Media/OurChildren.pdf

O Martinu J. Blankovi se více dozvíte na odkazech: Coalition Staff, CV

Žádné komentáře:

Okomentovat