úterý 9. února 2010

Mezinárodní konference "Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl"

Tretí ročník mezinárodní konference "Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl" zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou podpředsedy vlády a ministra školství Slovenské republiky Jána Mikolaja dne 14. května 2009 v prednáškovém sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Téma konference se v mnohém dotýkalo také problematiky komunitní role školy a velký zájem zde vzbudilo vystoupení Mgr. Ludmily Čumplové ze školní knihovny ZŠ Hanspaulka v Praze, která v příspěvku "Co může knihovna v komunitní škole" prezentovala zkušenosti s využitím školní knihovny jako komunitního centra, skrze které může být do školy přilákána širší veřejnost. 

Značného ohlasu se dostalo také vystoupení Mgr. Marka Lauermanna na téma "Komunitní škola a její knihovna", který v příspvěku  přítomným představil myšlenku komunitní školy jak v širší mezinárodní perspektivě, tak zmínil i situaci komunitní škol v ČR.

Situací na Slovensku se zaobírala Emília Antolíková z Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Topľou. Ve vystoupení popsala vývoj myšlenky rozvoje komunitní role knihoven na Slovensku od roku 2005. Tyto i další příspěvky jsou přístupné ve sborníku konference. Můžete zde najít řadu inspirací, jak pro popularizaci čtenářství a knihoven obecně, tak třeba i náměty k tomu, jak oslavit Mezinárodní den komunitních škol .


Žádné komentáře:

Okomentovat