pátek 19. února 2010

Návštěva experta na problematiku komunitních škol Dr. Kazuhiko Hyashizaki v Brně

V září 2009 navštívil Brno a několik škol na Jižní Moravě Dr. Kazuhiko Hyashizaki z Univerzity ve Fukouce v Japonsku. Návštěva se uskutečnila v rámci jeho srovnávacího výzkumu "Komunitní školy" mapujícího různé přístupy k procesu budování a posilování komunitního rozměru školy. 

Na začátku tohoto výzkumu stál zájem japonského Ministerstva školství a vědy (MEXT). získat základní přehled  a srovnání mezi tím, co je nazýváno komunitní školou, rozšířenou školou (extended school) a tzv. školou s kompletní nabídkou služeb (full-service school) ve Velké Británii a USA. Od roku 2006 tak navštívil řadu škol a úředníků z různých místních školských úřadů a podpůrných neziskových organizací v Anglii, Skotsku, New Yorku, Bostonu, Baltimore a Chicagu. V roce 2008 byl  projekt na základě úspěšných výsledků prodloužen o další 4 roky, což umožnilo rozšířit působnost srovnávacího výzkumu a zahrnout do výsledné studií také školy ve východní Evropě. A právě z tohoto důvodu využil Dr. Hyashizaki spolupráce s Mgr. Lauermannem, která se uskutečňuje v rámci Mezinárodního centra kvality komunitních škol (International Centre of Excellence for Community Schools) jehož jsou oba členy a přijal pozvání k návštěvě České republiky.

Dr. Hyashizaki (vlevo), Rachel Winter (úplně vpravo)

Návštěva, které se zúčastnila i manželka Dr. Hyashizakiho paní Rachel Winter, se uskutečnila ve dnech 21. - 23. září 2009 a jejím hlavním cílem bylo bližší seznámení s tím, jaké modely a formy konceptu komunitních škol jsou v současné době aplikovány ve vzdělávacím systému ČR. Kromě návštěvy škol, které dlouhodobě budují a posilují svůj komunitní rozměr v Brně (ZŠ Jihomoravské náměstí a ZŠ Křenová) a Jihomoravském kraji (ZŠ TGM Blansko, ZŠ Višňové, ZŠ a MŠ Oleksovice), měl profesor Hyashizaki zájem o uskutečnění kulatého stolu, kterého se zúčastnili představitelé samosprávy, experti na komunitní vzdělávání a zástupci vedení škol, se kterými by diskutoval právě o pojetí konceptu komunitní školy z hlediska vývoje této myšlenky v ČR. Uskutečnilo se také přijetí u náměstka primátora Statutárního města Brna MUDr. Daniela Rychnovského.

Z návštěvy na ZŠ Jihomoravské náměstí v Brně (zleva J.K., R.W., K.H., Olga Bauerová, ředitelka, Marek Lauermann)


Po návštěvě u Dr. Rychovského - R. Winter, Jana Knapová (tlumočnice), K. Hyashizaki

Pro úplnost ještě dodejme, že Dr. Hayashizaki je docentem na Katedře pedagogiky University ve Fukuoce a také členem japonské výzkumné skupiny, která byla zřízena za účelem provedení mezinárodní srovnávací studie škol, které zlepšují výsledky svých žáků skrze posílení rovnosti v přístupu ke vzdělání a také systematickým sledováním kvality vzdělávání. Tato skupina, v čele s profesorem Shimizu z Osacké University, je financována japonským Ministerstvem školství a vědy (MEXT). Výzkumný projekt bude trvat 3 roky a pokrývá školy v 8 zemích. Dr. Hayashizaki v rámci něho navštívil několik škol v Brazílii a ve Skotsku.

Žádné komentáře:

Okomentovat