středa 24. února 2010

Jak budovat image školy

Rozhlédnout se kolem sebe
První možnost souvisí s proměnou stávající image školy. Zamyslíme-li se nad efektivně využitými prostorovými kapacitami na škole, možná dospějeme k názoru, že na je zde příliš mnoho volných stěn, které jsou v lepším případě zaplněny neestetickými nástěnkami. Jako racionální se potom jeví využití části těchto volných prostor k propagačním účelů. Jedná se zejména o prostor ve vestibulu, kde můžeme umístit informační tabule a panely s důležitými informace o aktivitách a úspěšných akcích školy.

Co, jak a pro koho?
Další možností je komerční využití těchto prostor, cestou jejich pronájmu k reklamním účelům. Mohou být osloveni přímo firmy, pro které je právě mládež vhodná cílová skupina ( žvýkačky, nápoje, hračky atd.), nebo lze uzavřít smlouvu se zastupující reklamní agenturou, jež by zajišťovala pronájem na reklamu zmiňovaného okruhu výrobků.

Co je komerční, to se počítá
Další možností navázání spolupráce je vztah uskutečněný na komerční bázi. Na zvládnutí této oblasti se podílí především schopnost zajistit si finanční podporu. Spolupráce se silným partnerem dává mnoha činnostem větší popularitu. Představy o náplni relaxace a volného času totiž podléhají momentálním trendům, stejně jako většina stránek běžného života. Proto chceme-li učinit naši nabídku dostatečně atraktivní a zacílit ji směrem k předpokládaným příjemcům, nesmíme se zaleknout náročnějších projektů, vyžadujících dostatečné materiálové a finanční zajištění. Doporučujeme nezavrhovat komerční aktivity, ale naopak hledat způsoby jejich vhodného využití.

Kdo nám může pomoci?
Pro propagaci školy a získávání těchto komerčních vazeb je důležité opět využít rodičů, kteří se účastní komunitní práce a mohou usnadnit přístup k potenciálně partnerským organizacím prostřednictvím svého zaměstnání či podnikatelských aktivit. Představitelé školy a jejího komunitního projektu se ovšem musí sami snažit oslovit podnikatelskou veřejnost v rámci komunity a nabídnout jí možnou spolupráci.


Žádné komentáře:

Okomentovat