úterý 5. listopadu 2013

Senátorka Carol Liu - Zajímavá senátní podpora komunitním školám

Velmi zajímavé, stručné a jasné informace o tom, co lze očekávat od komunitních škol a k čemu slouží se lze dozvědět na webu senátorky Carol Liu, předsedkyně Výboru pro vzdělávání  amerického Senátu.

Senátorka Liu hovoří o využití veřejných škol jako center života v obci a jejich přeměně na komunitní školy, neboť právě to umožňuje síťově propojit mnoho partnerů s cílem nabídnout síť podpor a příležitostí pro děti, mládež, rodiny a komunitu. Tito partneři mohou spolupracovat na dosažení těchto výsledků:

Žáci jsou aktivně zapojeni do výuky i do života komunity
Rodiny se stále více zapojují do vzdělávání svých dětí
Školy jsou propojeny s rodinami a komunitami
Žáci dosahují dobrých vzdělávacích výsledků
Žáci jsou zdraví - fyzicky, sociálně a citově
Žáci se učí se v bezpečném, podporujícím a stabilním prostředí
Komunity jsou přitažlivé místo k životu.

Inspirativní může být i několikadenní tour, kterou senátorka Liu se svým týmem absolvovala v autobuse s cílem podpořit koncept komunitních škol.

Žádné komentáře:

Okomentovat