čtvrtek 4. září 2014

5. ročník česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014 už 5. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá "Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha".

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách môžu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Priebeh česko-slovenského projektu
Základné školy a osemročné gymnáziá, ktoré sa chcú zúčastniť česko-slovenského projektu, vyplnia elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice:

http://spgk.sk/?5-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-skoly-prihlaska

V prípade, že si slovenská škola dohodla výmenu záložiek s konkrétnou českou školou, uvedie jej názov a sídlo školy v elektronickej prihláške v časti Poznámka.

Prihlášky sa prijímajú do 25. září 2014.

Na základe prihlášok budú z českých a slovenských škôl vytvorené dvojice podľa druhu a typu školy a počtu prihlásených žiakov. Následne bude školám do 1. října 2014 zaslaná kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy z druhej republiky. Vzájomné zasielanie záložiek a ďalšie prípadne kontakty budú len v pôsobnosti zúčastnených škôl.

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Česko-slovenský projekt bude ukončený 31. října 2014. Následne Slovenská pedagogická knižnica vyzve slovenské partnerské školy k zaslaniu informácií o priebehu celého česko-slovenského projektu a pripojení fotografií najkrajších záložiek. Záverečné vyhodnotenie česko-slovenského projektu bude zverejnené 30. listopadu 2014 na  webových sídlach oboch spoluorganizujúcich inštitúcií.

 Kontaktná osoba

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

Převzato z webu Slovenské pedagogické knižnice.

1 komentář:

  1. Ahoj pán / pani Máte finančné problémy? Už sa nemusíte báť, pôžička vám môže pomôcť! Máte online: - Osobné a komerčné pôžičky - Úvery na bývanie - Úvery na vozidlá - Spätné získavanie úverov - Investičné pôžičky Moja finančná kapacita je 5 000 až 8 000 000 s úrokovou sadzbou 3%. Požadované pôžičky sa získajú do 48 hodín od podania žiadosti. pre viac informácií prosím kontaktujte moju adresu Mail: Peterheymannloanoffer@gmail.com

    OdpovědětVymazat